Slobodan Osmokrović: Anegdota iz Kraljevine Srbije – dobio batina zbog snova!

Podelite:

Događaj se desio u doba Namesničke vlade, gde je jedan od aktera Ministar unutrašnjih poslova Radivoje Milojković. Iza njega je ostalo dosta anegdota od kojih je ova najpoznatija.

Neki opozicionar u unutrašnjosti bio je batinan u policiji zbog jednog sna koji je pričao u kafani. On je kao snivao, – dvorska kapija u Beogradu širom otvorena, a tri velika vola uputila se, pa pravo kroz nju u dvor; aluzija na tri namesnika bila je očevidna. Policija je udarala batine tome snivaču, a nije mu rekla u čemu se njegova krivica sastoji. On se digao u Beograd da pita samoga ministra, zašto je upravo batinan. Radivoje ga je saslušao pažljivo i sa saučešćem. Odmah je tražen izveštaj od mesne policijske vlasti, ali, kada je izveštaj došao, Radivoje je rekao  žaliocu; „Ama, čoveče, načelnik ne zna ništa za te tvoje batine. Mora biti, ti si to samo – snivao -…“

Radivoje Milojković bio je familijaran i podrugljiv. Ponašao se polu kao policaj a polu kao seoski kmet. Sa svojom mešavinom strogosti i ćaskanja, on je bio upravo onakav ministar kakav se i tražio u vreme Ustava iz 1869. godine kada je birokratija pokušavala da se približi narodu.

Slobodan Osmokrović

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here