Tomislav Krsmanović: Mere Vlade protiv upotrebe droge u školama i novčane naknade za porast nataliteta u Srbiji

Podelite:

Predlog Vlade da suzbije prodaju droge đacima i mladima, tako što će sprovesti edukaciju,  makoliko bio dokaz iskrene brige za mladi naraštaj, neće dati nikakav rezultat, jer edukacija ne može suzbiti prodaju i upotrebe droge. Jedina mera koja će biti  uspešna je primena drastičnih kazni nad onima koji se bogate na krvi i upropašćavanju života našeg mladog naraštaja. Kineske vlasti su nedavno pred nekoliko stotina đaka javno otsekle glave trgovaca drogom. To će iskoreniti pokušaj prodaje droge u Kini. Srbija takvu meru ne može primeniti. Ali može primeniti drastične zakonske mere i  dilere osuditi na teške zatvorske kazne i druge kaznene popravne mere, i to pročitati pred našim đacima, i predstaviti im na lični uvid face zločinaca okovane bukagijama i lancima, da vide ko su ti koji se bogate na njihovim tragedijama.

Značajne novčane stimulacije za porast rađanja će ipak dati više rezultata. Ali ovakve mere ne udaraju u pravu metu, jer je siromaštvo samo jedan od uzroka opadanja nataliteta, a ne najznačajniji. U Srbiji se najviše rađalo kada je Srbija bila najsiromašnija. Problem je vrlo složen, delikatan, stvar je decenijama  zapostavljana, nije prepoznata, i upuštena je.

Treba reći otvoreno bez dlake na jeziku, da kod nas još uvek postoje mnoge tabu teme, i oblasti koje su prekrivene velom tajni. To su i porodica i porodični odnosi.

Uzroci su duhovne odnosno moralne prirode. Mi smo zapali u sadašnju krajnje tešku situaciju, jer je došlo do slabljenja tradicionalnih i univerzalnih moralnih vrednosti, što je između ostaloga imalo za posledicu vrstu raspada porodice , posledično opadanje stope nataliteta i poremećaja etničke ravnoteže na štetu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Sandžaku, i do pojave bele kuge u Srbiji.

A ove pojave su direktno uzrokovale izmene granica države i potiskivanje Srba sa njihovih vekovnih etničkih teritorija.i slabljenje vitalnosti nacije .

Danas u Srbiji nerado rađaju decu zato  što je porodica postala nezanimljivo mesto suživota, deca ne poštuju roditelje, “ pa neće ni nas naša deca“. PORODICA AGENCIJA NEKRETNINA, čuje se. Danas su porodični odnosi jako poremećeni u mnogim porodicama u našoj zemlji, među supružnicima, ili između roditelja i dece, ili između dece. Učestali su fizički obračuni, svađe, mnogi brakovi opstaju, ukoliko ne dođe do razvoda jer nemaju gde da odu, žive u svađama i neizmernom stresu, pojedina deca danas fizički ugrožavaju roditelje. Roditelji gube autoritet u očima dece, zbog svojih neprimerenih postupaka prestaju da deci budu model identifikacije, zbog čega ih deca ponekad počinju da preziru. Ili roditelji ne mogu da deci daju vaspitanje po svojoj želji, da ih spasu od pogubnih uticaja ulice, iskrivljenog sistema vrednosti, nerada, droge ,alkoholizma, delikvencije.i pornografije. Omladina i mladi kao biološki najproduktivniji segment stanovništva su u dubokoj i složenoj krizi. bez jasne perspektive za zapošljavanje, i rešavanje stambenih pitanja. većina je na ivici siromaštva i bede, deli sadašnju krizu-strah ,apatiju i vrstu beznađa.Obrazovanje je nefunkcionalno i neracionalno , obrazovna sredina je često umesto da bude mesto za duhovni i intelektualni razvoj mladih ljudi, upravo suprotno, vodi usvajanju pogrešnog izvitoperenog sistema vrednosti, razvijanju netolerancije, školska dvorišta i sredina nisu dovoljno bezbedni, tamo vladaju nasilje, ucene, pretnje. Mladi su sistematski gurani na marginu događaja, u nerad i besperspektivnost, noćni život, umesto da rade ,privređuju i zasnivaju svoje porodice.

. Vrlo je visoka stopa razvoda, produženog selibata i udovištva

Sve se ovo drastično odražava na zdravlje mladih. kako duševno, tako i organsko, takvo zdravstveno stanje ne može favorizovati porast nataliteta

Brak i porodični odnosi nisu izbegli da budu u prethodnoj marksističkoj SFRJ pretvoreni u predmet sve prisutne i narastajuće društvene kontrole, koja je kao čudovište gutala sve oblasti društva, uključujući i lični i intimni život pojedinca. Većina srpskih komunista, koji su imali najbolje namere nisu prozreli da se iza navodne“ naučne, marksističke, moderne, materijalističke koncepcije odnosa među polovima, ljubavi i seksa“, ustvari ukrivala podmukla  sabotaža, čiji je cilj bio rušenje iskrene ljubavi , bez koje nema porodice i dece, razaranje porodice i braka, to jest slabljenje nataliteta.

Radi subverzivnog razaranja Jugoslavije i Srbije.

Erotizacija i hedonizacija su svetski raširen fenomen, međutim kod nas je drugačiji kontekst, i drugačije su posledice. Sasvim je nešto drugo govoriti o erotizaciji i hedonizaciji u jednoj zapadnoj, ili nekoj drugoj državi gde snažno funkcionišu institucije kao što su: porodica i autoritet roditelja, crkva i versko vaspitanje, škola i obrazovni sistem, medija i sredstva javnog komuniciranja, mreže savetodavaca ,pravni sistem i pravna država.,gde postoji kakva-takva tradicija. Negativni uticaji na mlade, decu, i na druge, mogu biti korigovani povratnim uticajem roditelja, škole, crkve, vaspitnim emisijama sredstava javnog komuniciranja, u tim društvima još uvek postoji kakav-takav sistem moralnih vrednosti i dejstvuju institucije pravne države.Npr, u Belgiji je nedavno milion ljudi demonstriralo na ulicama u osudu lanca dečije pornografije.  A kod nas muk.

U boljoj poziciji su bili pripadnici Muslimanske vere koja ih je više nego, li Pravoslavce štitila od pogubnih uticaja.Ovo naročito važi za kosovske Albance čije kuće su okružene visokim zidovima i gde su muslimanski kanoni još uvek jako prisutni, novi sistem vrednosti nije toliko prodro kao kod Pravoslavaca. Ovo je sačuvalo porodice Albanaca od raspada, a zatim Muslimana u Sandžaku i Bosni i Hercegovini.  A što se direktno odrazilo na stopu nataliteta i kreiralo okolnosti da dođe do sadašnjeg demografskog pogubnog ishoda po pravoslavce. Ovome treba dodati i činjenicu da su Srbi bili izloženi snažnijoj represiji, političkoj inkadraciji , i derasinizaciji, ateizaciji, rušenju sistema moralnih normi i tradicionalnih vrednosti, nego li drugi narodi bivše SFRJ..

ŽENA JE STUB PORODICE, A njena uloga i lik su decenijama podmuklo srozavani.Treba dodati da ovakva jedna evolucija nije uopšte dovela do oslobađanja žene i veću ravnopravnost žene. Naprotiv, feministkinje koje na prvi pogled bi mogle naći svoje adute u evoluciji do koje je došlo u SFRJ , upoređujući sa stanjem u prethodnoj Kraljevini Jugoslaviji, na kraju krajeva uviđaju da nisu bile u pravu, i da sada žene imaju daleko manje prava nego li ranije. Danas žena ima nedovoljno na rukovodećim radnim mestima, one teže dolaze do posla, daleko ih je više među nezaposlenima, smanjeno je njihovo učešće u javnom životu, njihova uloga u porodici je drastično degradirana, njene obaveze nisu manje, nego li ranije. U autoritarnim,ili totalitarnim vučjim režimima, a današnja Srbija je više nego li ovo prvo, najviše stradaju nezaštićene manjine i slabiji. A to su pre svega žene, zatim stari i razne kategorije nemoćnih osoba, izbeglice. Žene u Srbiji su danas nezaštićene, izložene različitim udarima i ucenama, prilikom zapošljavanja, na radnom mestu, od strane etatističkih grupacija i različitih para-klanova moći. Žene pretvaraju u “tela kojima drugi upravljaju en distance “. Pokazalo se da erotizacija sredine umesto u oslobađanje žene u lokalnom kontekstu vodi suprotnome, njenom orobljavanju i postvarivanju.

Posledice su vremenom postajale pogubne, udružene sa drugim vrlo opasnim uticajima: krah javnog morala i sistema vrednosti, kriminalizacija društva, krah institucija pravne države, kriza obrazovanja, slabljenje organskog i mentalnog zdravlja mladih i nacije, izvitoperenost medijskih poruka, siromaštvo, strah.

To je finale prethodne političke manipulacije porodicom.

Dakle, glavni uzrok pada nataliteta je politizacija, socijalizacija porodice u svrhe društvene kontrole, što je imalo za posledicu slabljenje nataliteta. To se nažalost nastavlja i danas, duboka Srbija ispoljava želju da i dalje nakaradno i izvitopereno usmerava porodične i odnose polova po svojoj želji.

Novi odnosi snaga u svetu nam sada nalažu traženje novih pozicija u okviru stvaranja novih geo-političkih relacija. I upravo u ovoj evoluciji bi trebalo tražiti odgovore za uzroke demografske krize u kojoj se nalazimo. I tu ujedno tragati za pojasom za spasavanje i putanjom spasa. Molba, lepa reč i gvozdena vrata otvara, diplomatičnost prema onima koji nas mogu spasiti, umesto guranja u prsta u oči. Ako im se prohte oni nas mogu bez ikakvih posledica po njih gurnuti u dalje provalije. Mi njima ne možemo ništa, a oni mogu nama što im se prohte. MRŽNJA SE MRŽNJOM NE GASI, NEGO LJUBAVLJU.

Izlaz nije u jadikovkama nego u akcijama. Živimo i dalje u društvu tabua, tajni, skrivenih intervencija, prevara, manipulacija. Prvo treba ovakvo stanje obelodaniti jer još vladaju  konfuzija i neznanje. Onda treba praviti plan mera. Nažalost o ovoj oblasti se još uvek ćuti.To treba da učine i nezavisna medija, NVO, SANU, Crkva, Univerzitet..

Treba menjati zakonodavstvo, treba zahtevati da mafijaške neformalne strukture  budu stavljene pod kontrolu Skupština i institucija demokratske javnosti, treba građane vaspitati, obučavati, dati reč psiholozima, bračnim savetnicima, sveštenicima.

Ujedno, treba stvoriti materijalnu bazu, zaposlenje, stanove, plate, sredstva, reformisati sistem obrazovanja, ustoličiti pravnu državu, ozdraviti moral i dušu nacije.

TREBA ODMAH UKINUTI RIJALITI, DVOJE, PAROVE, pornografiju u medijima, itd. Kada kažem “ rijaliti“ ne mislim samo na ovaj današnji na televiziji, nego na rušenje javnog morala i zdravih odnosa među polovima i u porodici, koji je počeo još 1945 godine. a koji danas dostiže kulminaciju. Energično počistiti iz medija, muzike, književnosti  i sa drugih javnih prostora pornografiju, vulgarnosti , kič i neukus. Gospodari i profiteri pornografije su državni i nacionalni neprijatelj broj 1. Između ostaloga oni su dubinski uzročnici 300 do 500 hiljada abortusa godišnje. A abortus je ubistvo, jedan stanovnik manje.

Onda će krenuti i natalitet i porodica će početi polako da izlazi iz krize.

Jugoslavija i Srbija su bili mezimče međunarodne politike, naročito je Srbija uživala ogromne simpatije Amerike . Nažalost od Drugog svetskog rata antisrpski lobi u Evopi i susedstvu, u Jugoslaviji,  je se udružio u panjkanju i izolaciji Srba i Srbije, što je doživelo kulminaciju 1970-ih godina i kasnije kada su preko Pape Vojtile, Bžežinskog i antisrpskog lobija u Evropi, za sobom povukli u lavinu i Ameriku protiv nevine i lojalne Srbije.

Znamo šta se desilo.

Amerika to uviđa ona nam pruža ruku prijateljstva. Spremna je da nas podrži da se uspravimo.

Natalitet u Srbiji dakle ima presudnu geo-političku konekciju.

Srpski narod  je dosta patio , on nestaje bez ikakve krivice. Podli mrzitelji su nas ne samo izolovali u svetu, nego i iznutra opasno nagrizli i pozavađali , da preko nas samih razore naš javni moral, porodicu i natalitet. MI SAMI SEBE UNIŠTAVAMO. Podmuklost je beskrajno demonska i zla.

”K’o dim će se rasplinut’ nebesa, zemlja će se k’o haljina istrošit’, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.Bog će kazniti oca što iđaše na ćerku,majku na sina i brata na sestru.” (Izaija )

Kina je izašla iz komunizma kao pobednik, jer je u centar interesa stavila porodicu, brak, decu i sistem moralnih i duhovnih vrednosti.

Suštinski uzrok ubrzanog sunovrata Srbije je nekažnjavanje onih koji  je uništavaju. Dokle god se ne zavede poštovanja zakona Srbija će sve ubrzanije nestajati.

Molitva za spas, je ljubav a ne mržnja, DUHOVNI I MORALNI PREPOROD.

Tomislav Krsmanović

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here